ຂ່າວດີ…!!! ປະກາດ ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງີນເດືອນດີ 3-5 ລ້ານກີບ (ປິດຮັບ30/6/2021)

ຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ!!

1. ຊ່າງສ້ອມແປງລົດດ້າມ 10ລໍ້ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ2. ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈົກ, ລົດດຸດ ແລະ ລົດຕັກ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ.

ເງີນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 3- 5 ລ້ານກີບ, ມີປະສົບການສ້ອມແປງລົດມາກ່ອນ, ລ້ຽງເຂົ້າ ແລະ ມີບ່ອນພັກເຊົາໃຫ້, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເມືອງ ວີລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ສົນໃຈໂທ ສອບຖາມ 020 91895959ປິດຮັບ ທີ30/6/2021 ຂໍອະໄພບໍ່ສະດວກຕອບທາງຂໍ້ຄວາມ.

Southern Times News | ສານຂ່າວ ຈາກແດນໃຕ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.