ປານນັ້ນເວົ້າໃຫ້ແຕ່ໄວລຸ້ນຂີ່ລົດບໍ່ເປັນລະບຽບ😜😜😜

ປານນັ້ນເວົ້າໃຫ້ແຕ່ໄວລຸ້ນຂີ່ລົດບໍ່ເປັນລະບຽບ😜😜😜

ເບິ່ງຮູບນີ້ແລ້ວທ່ານມີຄວາມຄິດແນວໃດ,ສະພາບລົດໄດ້ກວດເຕັກນິກ ເສຍຄ່າທາງບໍ່ລົດແບບນີ້, ສົມເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່?

ຂໍອາໄພທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ສະຖານທີ່,

ທຸກຄົນເບິ່ງຮູບແລ້ວໃຫ້ຄຳອະທິບາຍແນ່. ຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນມາຈາກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.