ສາທຸ ວັດປ່າຖໍ້າເຈຍ ບ້ານທ່າຊະໂນ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ.

“ພະຍານາກມີ 15 ຕະກຸນ”ແລະ ພະຍາກນາກ 15 ຕະກຸນນີ້ຍັງຄົງປົກປັກຮັກສາເຂດແດນຕ່າງໆດັ່ງນີ້ :

1. ນາງດຳ ຢູ່ຄົກທ່ອນNang Dam.

2. ນາງດ່ອນ ຢູ່ຄົກເຮືອNang Done.

3. ນາງຜົມເຝືອ (ຄຳເຝືອ) ຢູ່ເຫນືອທ່າຊ້າງNang Phomfuea.

4.ອ້າຍຕົ່ງກວ້າງ ຂວາງຢູ່ປາກຄານAi Tong Kwang.

5. ທ້າວທອງຈານ ຢູ່ຜາດ່ຽວThao Thong Chan.

“ພະຍານາກມີ 15 ຕະກຸນ”ແລະ ພະຍາກນາກ 15 ຕະກຸນນີ້ຍັງຄົງປົກປັກຮັກສາເຂດແດນຕ່າງໆດັ່ງນີ້ :

1. ນາງດຳ ຢູ່ຄົກທ່ອນNang Dam.

2. ນາງດ່ອນ ຢູ່ຄົກເຮືອNang Done.

6. ທ້າວຄຳຮ່ຽວ(ຄຳປ່ຽວ)ຢູ່ຜາເສືອ Thao Khamhieo.

7. ທ້າວບຸນເຍືອ ຢູ່ກ້ອນກ່າຍຟ້າ Thao Boanyuea.

8. ທ້າວຄຳຫລ້າ ຢູ່ຜາບັງThao Khamla.

9. ທ້າວຄຳປັງ ຢູ່ພູຊ້າງThao Khampang.

10. ທ້າວບຸນກວ້າງ ຢູ່ພູຊວງThao Bounkwang.

11. ທ້າວບຸນເຢືອງ ຢູ່ກ້ອງຫມຶດແອ່ນ Thao Bounyuang.

12. ທ້າວຄຳແຕນ (ທ້າວທອງແທ່ນ)ຢູ່ກ້ອງຜາຊະວາThao Khamtaen.

13. ທ້າວຈົງລະວາ(ກອງເຫລືອ)ຢູ່ຜາສຸມເສົ້າ (ຜາຍ່າເຖົ້າ)Thao Konglua.

14. ທ້າວໄກກຳນົງ ຢູ່ຮັກສາພຣະບາດThao Kaicamnong.

15. ສຣີສັດຕະນາກເຈົ້າ ຢູ່ເຝົ້າຈອມສຣີSisattanag.

ວັດປ່າຖໍ້າເຈຍບ້ານທ່າຊະໂນນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.