ແຈ້ງການຍົກເລີກຖ້ຽວບິນວຽງຈັນ-ກຸງເທບ ໃນວັນທີ່ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອີງຕາມແຈ້ງການຂໍ້ກຳນົດສະຖານະການສຸກເສີນສະບັບເລກທີ່ 28 ລົງວັນທີ່ 18 ກໍລະກົດ 2021 ຈາກສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃນປະເທດໄທ.

ທາງສາຍການບິນລາວມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນວຽງຈັນ-ກຸງເທບ ໃນວັນທີ່ 29 ກໍລະກົດ 2021 ແລະ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານໃນຖ້ຽວບິນວັນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ເລື່ອນໄປເປັນຖ້ຽວບິນຂອງວັນທີ່ 13 ສິງຫາ 2021.

ທາງສາຍການບິນລາວຕ້ອງຂໍອາໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ

ຂໍ້ມູນ: LaoAirlines ການບິນລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *