ລົດປີ້ນຢູ່ທ່າຟ້າ ຂ ບໍ່ແກ້ວ

ເຕືອນສະຕິທຸກຄົນ ໄປມາໃຫ້ມັດລະວັງ ເພາະຍາມຝົນແລ້ວຈະມີອັນຕະລາຍຕໍ່ການສັນຈອນ.

ວັນທີ 21/7/2021 ໄດເກີອຸບັດຕິເຫດລົດປີ້ນ ຢູ່ດອຍທ່າຟ້າ ຂ ບໍ່ແກ້ວ

ການເສຍຫາຍແມ່ນເບິ່ງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງແມ່ນເສຍຫາຍໜັກຫຼາຍ

ສວນລາຍລະອຽດແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຍງານໄວ້ໆນີ້

ຂໍ້ມູນໄດ້ມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.