ແຊ໌ຣບອກຕໍ່! ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ຄວນລະວັງ ໃນການສັກວັກຊິນ

ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ຄວນລະວັງ.

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສັກວັກຊີນ ປະສົມກັນຫລາຍຊະນິດ ແລະ ບໍ່ຄວນສັກບຸດສະເຕີ ເນື່ອງຈາກວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ການສັກວັກຊີນ ກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເຈັບເປັນຮຸນແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນທ່ານ ກໍ່ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຄືື

ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ໝັ່ນລ້າງມື, ຫລີກເວັ້ນການສໍາຜັດຕາ, ດັງ, ປາກ, ຫລີກເວັ້ນການເຕົ້າໂຮມ ແລະ ຢູ່ບ່ອນອາກາດຖ່າຍເທສະດວກເປັນຕົ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງວັກຊີນເທື່ອ.

ຂ່າວຈາກ: ປະເທດລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.