ແຊຣເຕື່ອນ ຖ້າເປັນເລື່ອງຈິງ ຢູ່ຍາກຂື້ນແລ້ວ

ພໍ່ປ່ວຍໂຄວິດ ລູກຫມົດທາງຮັກສາ ນຳພໍ່ຂຶ້ນລົດໄປຖີ້ມວັດ.

ເລື່ອງນີ້ ເປັນຂ່າວ ທີ່ເຫັນເຖິງບຸບພະກາລີຫລືຈິດໃຈ ຢ່າງຫຍິ່ງ ເພາະ ລູກທີ່ເປັນດັ່ງສາຍ ເລືອດເມື່ອເຫັນ ເຫດການແບບນີ້ ກໍ່ບໍ່ມີທາງອອກ ນຳພໍ່ໄປຖິ້ມ ໃວ້ຂ້າງທາງ ຢູ່ວັດ.

ສຸດທ້າຍ ພະແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ວັດ ພ້ອມກັນຊ່ວຍເຫລືອ.

ຍຸກວັດໃຈ ຍຸກວັດຄສາມດີ

ລາຍງານ.ຂ່າວ ວັນນີ້້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.