ສູ້ໆລູກແມ່ເຫັນແລັວນໍ້າຕາຈະໄຫຼໂຄ ວິ ດມັນບໍ່ໄດ້ເລືອກເດັກນ້ອຍ

ສູ້ໆລູກແມ່ເຫັນແລັວນໍ້າຕາຈະໄຫຼໂຄວິດມັນບໍ່ໄດ້ເລືອກເດັກນ້ອຍ

ຫຼືຜູ້ເຖົ້າສູ້ໆລູກແມ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງປອດໄພ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.