ດ່ວນ ຜູ່ຕິດເຊື້ອ ລ່າສຸດ

ດ່ວນ ຜູ່ຕິດເຊື້ອ ລ່າສຸດ.

ຫາກໃຜໄດ້ຊິດພົວພັນ ກະລຸນາກັກໂຕດ່ວນ.

ແລະຕິດຕາມຂ່າວ ຢ່າງໄດ້ຊິດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *