ອີ່ຕົນທັງເຂົາອີ່ຕົນທັງໂຕເອງ

ອີ່ຕົນທັງເຂົາອີ່ຕົນທັງໂຕເອງ.

ຈັດຄົນຕິດເຊື້ອຈັງຄົນມາໃຫມ
ຈັກຝົນຕົກ😥😥

ຈັງໄດ້ທີມງານເຮົາກາສູ້ເຕັມທີບໍ່ຍ້ອມຖອຍເພືອຄວາມປອດໄພຂອງພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອບໃຈທີ

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື້ແຕ່ຍັງມີບາງຄົນທີຍັງປະມາດບໍ່ຟັງຄວາມແພດ😥😥

ຊົມຄຼິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.