ຈົບມໍປາຍຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເຊື່ອວ່າມີນ້ອງໆ ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ມີຄຳຖາມນີ້ໃນຫົວ ຫຼື ບໍກໍມັກຈະຖືກຖາມເປັນປະຈຳ.

#ຈະໄປຮຽນຫຍັງ #ຈະໄປຮຽນຫຍັງ ? ແຕ່ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະມາພ້ອມຄຳຊີ້ແນະໃຫ້ແນວທາງ (ງ່າຍໆຄືຖາມແລ້ວໃຫ້ຄຳຕອບພ້ອມ) ຖ້າຄົນທີ່ມີສາຍອາຊີບໄວ້ໃນໃຈແລ້ວກໍສະບາຍຖາມມາກະຕອບໄປແບບໂກ້ໆໂລດແຫຼະ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຍັງມຶນງົງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຫຍັງໃນຫົວເລີຍ ຄຳຖາມນີ້ຈຶ່ງກາຍເປັນຄຳຖາມທີ່ຕອບຍາກ

ສຳລັບໃຜທີ່ມີຄຳຖາມນີ້ໃນຫົວ ຫຼື ຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຈະຕອບຄົນຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີ່ຖາມແນວໃດ ລອງມາເບິ່ງແນວທາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ດີ ກ່ອນຈະຕອບໄປວ່າ.

#ບໍ່ຮູ້ເທື່ອ.

✅ ທຳອິດຕ້ອງເບິ່ງຕົນເອງກ່ອນວ່າ ຂ້ອຍແມ່ນໃຜ? ເພາະບໍ່ມີໃຜຈະຮູ້ຈັກເຮົາດີເທົ່າໂຕເຮົາເອງ

✅ ຕໍ່ມາລອງຄິດພາບເບິ່ງວ່າ ຢາກເຫັນພາບຕົນເອງເປັນຫຍັງໃນອານາຄົດ

✅ ແລ້ວຈຶ່ງມາສຶກສາເບິ່ງວ່າ ມີສາຂາໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສາຍອາຊີບທີ່ເຮົາຢາກເປັນ

ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈໃຫ້ເລິກເຊິງບໍ່ແມ່ນຜິວເພີນ ເບິ່ງໃຫ້ດີວ່າ ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກແທ້ແລ້ວບໍ? ມັນສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ ໄດ້ບໍ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນສັງຄົມບໍ?

ແນ່ນອນເວົ້າແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນອາດເກີດຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ ເດັກມັດທະຍົມຈະຄິດແບບເລິກເຊິງແບບນີ້ໄດ້ແນວໃດ ແຕ່ເຊື່ອວ່າ ບາງຄົນສາມາດຊອກຫາໄດ້ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈກໍສາມາດສອບຖາມ ປຶກສາ ກັບຄົນທີ່ມີປະສົບການ ເພື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ຮັບຟັງໄດ້ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຊື່ອທຸກຢ່າງ.🤔

ສຸດທ້າຍເຮົາກໍຕ້ອງເຊື່ອໂຕເອງຫຼາຍກວ່າ ເພາະຄົນທີ່ຈະຕ້ອງຮຽນ ແລະ ຢູ່ກັບມັນຕັ້ງ 4 ປີບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນ ຄືເຮົາເອງ, ຖ້າຄົນອື່ນເລືອກໃຫ້ ຄົນທີ່ຝືນໃຈອາດແມ່ນເຮົາເອງ ຕອນທຳອິດທີ່ເລືອກແມ່ນຈຸດທີ່ສຳຄັນ ຢ່າໃຫ້ມັນເປັນດັ່ງຄຳວ່າ ຮຽນຜິດສາຍເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ~

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.