ຂິງ ແລະ ກ້ານພູ ແກ້ເຈັບ : ຂໍ້ , ຄໍ້ , ກ້າມເນື້ອ ແລະ ອາການກະດູກທັບເສັ່ນປະສາດ ເຮັດໃຊ້ເອງງ່າຍໆ ຊ່ວຍບັນເທົາເຈັບລົງຢ່າງທັນຕາ

ບາງເທື່ອຂອງໃກ້ໂຕ ເອົາມາເຮັດຢາງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນດີ ເວລາເຈັບຂໍ້ຫຼືກ້າມເນື້ອ ຮູ້ສືກຕືງໆແຂງໆ ບາງເທື່ອນ້ຳມັນຫົວເຂົ່າອາດຈະບໍ່ຢູ່ ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມການປະຄົບສ່ວນໃຫຍ່ໝໍຈະມີລູກປະຄົບສຳລັບບູຮານ ແຕ່ສູດລູກປະຄົບທີ່ຈະແຈກນີ້ ໃຊ້ດີບໍ່ແພ້ກັນ:

* ສູດລູກປະຄົບແບບງ່າຍໆ

– ກ້ານພູ 30 ດອກ

– ຂິງແກ່ 7 ແຜ່ນ

ຕຳທັ້ງສອງຢ່າງໃຫ້ລະອຽດເຂົ້າກັນບັນຈຸລົງໃນຜ້າສະອາດ ເວລາໃຊ້ປະຄົບ ໃຫ້ຈຸ່ມລົງໃນທາດເຫຼົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວປະ

ຄົົບບໍລິເວນທີ່ເຈັບ ບຶດໜຶ່ງ ແລ້ວນ້ວດດ້ວຍນ້ຳມັນຫົວເຂົ່າ ອາການເຈັບຈະບັນເທົາລົງຢ່າງທັນຕາ ລູກປະຄົບເກັບໃສ່ຖົງແຊ່ຕູ້ເຢັນ ໃຊ້ໄດ້ອີຫຫຼາຍເທື່ອ ບອກສູດແລ້ວ ລອງເອົາໄປໃຊເບິ່ງເດີ ຂອງງ່າຍໆບໍ່ຕ້ອງຊື່ແພງ ໄດ້ຜົນດີ

ສູດນີ້ຍັງໃຊ້ກັບອາການປວດເມື່ອຍກ້າມເນື້ອກໍ່ໄດ້ ອາດຈະເພີ່ມໃບໝາກຂາມ ໃບພັບພືງ ຫາກມີອາການປວດອັກເສບແດງຮ້ອນ ເພີ່ມຫຍ້າແຝກເຂົ້າພ້ອມ ຫາກຢາກສະລາຍຜັງຜືດ ເຕີ່ມເປືອກໝາກອີ່ຫຸ່ມລົງ ລູກປະຄົບປັບຕາມອາການໄດ້

ໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນບັນເທົາອາການກະດູກທັບເສັ້ນກໍ່ໃຊ້ລູກປະຄົບຄືກັນ ຄົນເຈັບປວດນ້ອຍລົງ 80%

ທີ່ມາ:ສຸຂະພາບ ອັບເດດ | Health Update

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *