ສາວໂພສເຕືອນ! ກິນຢາຂາວ ຢາຈ່ອຍ ຂາຍໃນອອນລາຍ ຈົນໄດ້ນອນໂຮງຫມໍ ພະຍາດທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນເຂົ້າໂຮງຫມໍແຕ່ດົນລະເດີ

ສາວໂພສເຕືອນ! ກິນຢາຂາວ ຢາຈ່ອຍ ຂາຍໃນອອນລາຍ ຈົນໄດ້ນອນໂຮງຫມໍ ພະຍາດທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນເຂົ້າໂຮງຫມໍແຕ່ດົນລະເດີເລີຍຢາກມາເຕືອນສະຕິທຸກຄົນທີ່ກຳລັງຄິດຢາກສັ່ງຂອງອອນລາຍ.

ເຕືອນໄພ ພວກມັກກີນຢາຂາວ ຢາຈ່ອຍ ຂາຍໃນອອນລາຍ ຢ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານມືແພດຫມໍ ຄໍລະເຈົ້າຜິວຂາວບໍ? ຢາຂາວບໍ? ຢາຈ່ອຍບໍ? ຂອ້ຍໄດ້ຊື້ຄໍລະເຈ້ນຜິວຂາວມາກີນ ເກິດມີອາການເມື່ອຍ ພະຍາດທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນ ກະເປັນ ຂອ້ຍໄດ້ນອນໂຮງຫມໍ 3 ຄືນ ໝົດນໍ້າ 4 ຖົງ ສືກຮູ້ວ່າຢຸດກີນຢາແລ້ວກະເຊົາມີອາການເມື່ອຍ ຢາລົດນໍ້າຫນັກເຊັ່ນກັນ ຂອ້ຍໄດ້ກີນອັນທີ່ເປັນຊອງ ເປັນວຸ້ນໆນະ 2 ຊອງ.

ຕື່ນເຊົ້າມາ ມີອາການເມື່ອຍ ເພຍ ຫິວນອນ ແພ້ສຸກະພາບເຮົາແຮງເດີ ເຕືອນໄພໃຜທີ່ເປັນໂລກຫົວໃຈ ກີນຄັ້ງແລກຈະຮູ້ເລີຍ ກອ່ນຊື້ຢາ ຫລື ແນວໃດທີ່ວ່າຂາວໆ ຈ່ອຍໆນະ ຄິດດີໆກອ່ນຊື້.

ເພາະຂອ້ຍຜູ້ຫນື່ງທີ່ບ້າເຄື່ອງອອນລາຍ ເຫັນເຂົາວ່າດີ ກະວ່າດີ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.