ຫມຸ່ມ ສາກໂທລະສັບ ນອນຫລັບໄຟຊ ອ໊ ດ ເສ ຍ ຊີ ວິ ດ.

ຫມຸ່ມ ສາກໂທລະສັບ ນອນຫລັບໄຟຊ ອ໊ ດ ເສ ຍ ຊີ ວິດ.

ເຕືອນ ສະຕິ ສາກໄຟໂທລະສັບ ໄຟ ຮົ່ວເ ສ ຍ ຊີ ວິດ.

ເຫດການນີ້ ເກີດຂື້ນ ທີ່ປະເທດໄທ ແຂວງລາດຊະບູລີ ບ້ານໂປ່ງ.

ໂດຍມີ ຊາຍອາຍຸ 18 ປີ ນອນຊາສໂທລະສັບ ປະໄວ້ຂ້າງກາຍແລ້ວ ນອນຫລັບຟັງເພງ ສຽບສາຍສາກຟັງເພງ ຫລັງຈາກນັ້ນເກີດໄຟຮົ່ວຊອ໊ດ ຈົນເສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄາທີ່ ເລື່ອງແບບນີ້ມັກເກີດຕະຫລອດ.

ດັ່ງນັ້ນເຕືອນ ຫລາຍ ຄົນທີ່ມັກສາກໂທລະສັບ ໃວ້ ແລ້ວ ນອນ ຫລັບໄປ ຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ ເພາະອາດຈະນຳພາໄປສູ່ຄວາມຕ າ. ຍ ໄດ້.

ລາຍງານ.ຂ່າວວັນນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.