ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນແດ່ຖ້າທ່ານໃດເຫັນຄູ່ພົວເມຍ ລາງວັນ 1 ລ້ານກີບ

ຂໍ້ອະນຸຍາດທຸກເດີ.ແລະອາຍຸດຍາດເຈົ້າຂອງເພຈ.

ຂ້ານ້ອຍຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນແດ່ຖ້າທ່ານໃດເຫັນສອງຜົວເມຍນີ້ ຊື້ວ່າທ້າວດິນແລະນາງຕະກຸນຢູ່,ບ້ານທາງໂຄ້ງເມືອງປາກງື່ມ.ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,

ຖ້າທ່ານໃດພົບເຫັນໂທຫາເບີ02055820503,02059860945,#ຈະໃຫ້ຄ່າຕອບແທນແລະນ້ຳໃຈ 1,000,000ກີບ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *