ຊົມເຊີຍ ແພດຫມໍ ລົງໄປສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດ ອອກມາຈາກເຮືອນໄປໂຮງຫມໍ

ຊົມເຊີຍ ແພດຫມໍ ລົງໄປສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດ ອອກມາຈາກເຮືອນໄປໂຮງຫມໍ ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້

ທີມງານສັກຢາຫ້ອງການສາທາເມືອງລະມາມ ລົງສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ສາມາດມາສັກວັກຊິນເອງໄດ້.

ສະຖານທີ່ແມ່ນ ບ້ານ ນາວາ ເມືອງ ລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ.

.

.

ຂໍ້ມູນ:ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງລະມາມແຂວງເຊກອງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.