ການບິນລາວແຈ້ງ ຫ້າມຕົວແທນ ຂາຍ ປີ້ຍົນ ເກີນລາຄາ

ແຈ້ງການເຖິງ: ບັນດາຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເລື່ອງ : ການຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ເສັ້ນທາງ ວຽງຈັນ-ຄຸນມິງ

• ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຕ້ານສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ການຕະຫລາດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ

• ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງໃນການສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຊ່ອງທາງ .

• ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການປະຕິບັດການຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ.

ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ,ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ທຸກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ຂາຍປີ້ໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວເສັ້ນທາງ ວຽງຈັນ – ຄຸນມິງ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍປື້ ເກີນລາຄາທີ່ການບິນລາວກໍານົດໃຫ້ຄື ບໍ່ເກີນ 20 %(ເປີເຊັນ)

ຖ້າຫາກກວດພົບວ່າບໍລິສັດໃດຫາກຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ເກີນລາຄາ ທີ່ທາງສາຍການບິນໄດ້ກໍານົດໃຫ້ , ທາງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວຈະຢຸດຕິການຂາຍປີ້ເຮືອບິນໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວທັນທີ .

ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມຮ່ວມມືທີ່ດີຈາກທ່ານເຫມືອນດັ່ງທີ່ຜ່ານມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.