ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ຜູ້ເສຍຊິວິດ ວັນນີ້

ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 58 ປີ, ບ້ານໂພນຊຽງ, ເມືອງນາບາກ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ພະຍາດປະຈໍາຕົວ

ໄຂ່ຫຼັງຊູດໂຊມ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19.

ວັນທີ 08 ພະຈິກ 2021: ເຂົ້າມາກວດຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງດ້ວຍອາການໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຝຶດ, ນອນພຽງບໍ່ໄດ້ ພ້ອມ,

ທັງເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຫາເຊື່ອໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດແມ່ນພົບເຊື້ອ.

ໄລຍະເວລານອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 08-11 ພະຈິກ 2001, ເປັນເວລາ 07 ມື້.

ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021 ຜູ້ກ່ຽວມີອາການອິດເມື່ອຍຫລາຍ, ນອນບໍ່ຮູ້ສະຕີ ມາຮອດເວລາ 18:30 ໂມງ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 46 ປີ, ອາຊີບ: ກໍາມະກອນ, ບ້ານໂພນສະຫວາດ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ກັກໂຕ ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2021.

ເວລາ 19:40 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021: ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 74 ປີ, ອາຊີບ: ປະຊາຊົນ, ບ້ານໂພນສະຫວັນເຫນືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນບາລວງວຽງຈັນ.

ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ບາດແຜກະເພາະ ແລະ ປະດົງ. « ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຄົນ – ວັນທີ 05 ພະຈິກ 2021.

ຜູ້ກ່ຽວໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ອ໋ອນຖ່າຍດາ, ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກບາງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດແມ່ນພົບເຊື້ອ.

ມາຮອດເວລາ 16:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2021: ມາໂຮງຫມໍເສດຖາທິລາດ ດ້ວຍອາການຖ່າຍດໍາ ແລະ ຫາຍໃຈຝືດ – ໄລຍະເວລານອນຝິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 06-15 ພະຈິກ 2021, ເປັນເວລາ 09 ມື້ ມາຮອດເວລາ 15:20ໂມງ ຂອງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021: ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ເພດຍິງ, ອາຍຸ 29 ປີ, ອາຊີບ ແມ່ເຮືອນ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນບາລວງວຽງຈັນ.

ກ່ຽວຖືພາ 36 ອາທິດ ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2021 ຜູ້ກ່ຽວອິດເມື່ອຍ, ແຫນ້ນຫນ້າເອິກ, ບາງຍໃຈຍາກ ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບໄດ້ກວດຊອກຫາ.

ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ, ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ຜ່າຕັດເກີດລູກ ເປັນເດັກ ເພດຍິງ ແຂງແຮງດີໄລຍະທີ່ນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍແມ່ນແຕ່ວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2021. ່ ຮອດເວລາ 07:10ໂມງ ຂອງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ເພດຍິງ, ອາຍຸ 63 ປີ, ອາຊີບ: ແມ່ເຮືອນ, ບ້ານນາຊາຍທອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ເຝົ້າຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ຈັກຮັບການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19.

ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2021 ມີອາການອິດເມື່ອຍ, ອ່ອນແຮງແຂນຂາເບື້ອງຂວາ, ໄອ, ກະວົນກະວາຍ ຈຶ່ງໄດ້ກວດຊອກບາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢູ່ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ຈຶ່ງໄດ້ຂໍ່ານອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍດັ່ງກ່າວ.

ໄລຍະນອນປິ່ນປົວປົວຢູ່ໂຮງຫມໍ ນັບແຕ່ວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2021; ມາຮອດເວລາ 07:45 ໂມງຂອງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021: ຄົນເລືບໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ເພດຍິງ, ອາຍຸ 56 ປີ, ບ້ານຫນອງຫນ່ຽວ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ເຂົ້າໂຮງຫມໍໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021: ໄດ້ປິ່ນປົວຢູ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທີ່ກໍານົດໄວ້; ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2021 ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ,່ແຫນ້ນຫນ້າເອີກກະທັນຫັນ.

ເຫື່ອຊຶມ ແລະ ຜາມົດສະຕິງ ມາຮອດເວລາ 20:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.