ຂື້ນຕະຫຼອດທາງ

ແຈ້ງການກັນປັບລາຄານຳ້ມັນ ແອັດຊັງຈະ ປັບຂື້ນ 970 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ນຳ້ມັນກາຊວນ ຈະປັບຂື້ນ 150ກີບຕໍ່ລິດ ລາຄາໃໝ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນ:

ແອັດຊັງພິເສດ ເປັນ 14,460ກີບ

ຕໍ່ລິດແອັດຊັງທຳມະດາ ເປັນ 12,960 ກີບຕໍ່ລິດ.

ກາຊວນ ເປັນ 10,980 ກີບຕໍ່ລິດ.

ລາຄານີ້ແມ່ນເລິ່ມປະຕິບັດ ໃນຕອນ 6ໂມງເຊົ້າມື້ອຶ່ນ 19 ພະຈິກ, ສະນັ້ນຟ້າວໄປເຕີມດ່ວນ,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *