ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ ອທີ 16 ແລະ 17

ກໍລະນີຢັ້ງຢືນຕິດເຊື້ອທີ່ 17: ເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ແພດຫມໍປະຈໍາສູນ – ເປັນເພດ: ຊາຍ; – ອາຍຸ: 54 ປີ; – ອາຊີບ: ພະນັກງານແພດ – ຢູ່ບ້ານຕະອອນໃຕ້, ເມືອງຊຽງຄໍ້, ແຂວງຫົວພັນ

– ສັກຢາວັກຊິນຄົບໂດຣ 2 ເຂັ້ມ, ຊະນິດຢາວັກຊິນຊີໂນຟາມ – ຄົນເຈັບບໍ່ມີອາການ – ເກັບຕົວຢ່າງວັນທີ 16/11/2021 ຜົນກວດອອກວັນທີ່ 17/11/2021 ພົບ ເຊື້ອໂຄວິດ-19

– ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ບໍ່ມີ – ສະຖານທີ່ສ່ຽງ: ລູກກັກຕົວໂຮງຮຽນສົບຝູງເມືອງຊຽງຄໍ້, ບ້ານຕະອອນ ໃຕ້, ບ້ານຫ້ວຍປິດ, ບ້ານພຽງໂຮມA ເມືອງຊຽງຄໍ້, ຫ້ອງສາທາເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ເທດສະບານເມືອງຊຽງຄໍ້.

– ທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອກໍລະນີນີ້ແມ່ນມາຈາກສູນກັກບໍລິເວນໂຮງຮຽນສົບ ປຸງເມືອງຊຽງຄໍ້

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ:

– ແຕ່ວັນທີ່ 1-16/11/2021 ຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ ວັດອຸນນະພູມຢູ່ສູນກັກຕົວໂຮງຮຽນສົບປຸງຊຽງຄໍ້ ແລະ ປະຈໍາການຢູ່ໂຮງຫມໍນ້ອຍສົບປຸງ

– ໄປພົວພັນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ສາທາເມືອງຊຽງຄໍ້ ໃນວັນທີ 5, 12 ແລະ 16 /11/ 2021

– ວັນທີ 10-11/11/2021 ໄປເຄື່ອນໄຫວສັກຢາຢູ່ບ້ານຫ້ວຍປີດ ແລະ

ບ້ານພຽງໂຮມA ເມືອງຊຽງຄໍ້ ມີພະນັກງານຮ່ວມນໍາ 2 ຄົນ – ວັນທີ່ 6 ແລະ 12 /11/2021 ກິນເຂົ້າຢູ່ເຮືອນຫມູ່ຂ້າງເຮືອນ ແລະ

ເຮືອນອ້າຍນ້ອງສາທາເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ກ່ຽວ:

(C1) ທີ່ສອບຖາມໄດ້ ແລະ ເຂົ້າມາລາຍງານຕົວເບື້ອງຕົ້ນ ມີ 40 ຄົນ – 40 ຄົນ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ຍັງລໍຖ້າຜົນກວດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.