ແຈ້ງຂ່າວ!!! ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ໂຮງແຮມ ວິນລາ ສັນຕິ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ແຈ້ງຂ່າວ!!! ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ໂຮງແຮມ ວິນລາ ສັນຕິ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ພະນັກງານດັບເພີງຢູ່ໃນບ່ອນເກີດເຫດແລ້ວ, ຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້.ອາຄານວິນລ່າສັນຕິ ເປັນອາຄານ ປະຫວັດສາດ ທີຄວາມໝາຍຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ,

ແລະມີຄວາມໝາຍຂອງລາດຊະວົງລາວຫຼວງພະບາງ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ແລະ ອາຄານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

Cr. Laotian Tims ຮູບພາບ: Antoine Lobry

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.