ວັນນີ້ ມີເດັກຕິດໂຄວິດ 34 ຄົນ ສະເພາະນະຄອນຫຼວງ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ປະຈຳວັນທີ່​ 26 ​ ພະຈິກ 2021 ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 856 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​

1. ຜູ້ຖືກຫາ ມີ 237 ກໍລະນີ (ຄຸມຂັງຊົ່ວຄາວ ຫ້ອງຕໍາຫຼວດ)

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 73 ກໍລະນີ ່

3. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 49 ກໍລະນີ ່

4. ໂຮງງານ ມີ 44 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເບຍລະໄນເພັດ: 19 ່ , ໂຮງງານເກີບເດັuວ: 17, ໂຮງງານຕັດຫຍິບທ່າມວ່ງ: 2, ໂຮງງານ CKL: 2, ໂຮງງານ TSB LAO: 1)

5. ກໍາມະກອນ ມີ 37 ກໍລະນີ ່

6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ ່33 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດແປັບຊີ: 3, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ, ່ລາວ: 2, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: 2, ການບິນລາວ: 1)

7. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 26 ກໍລະນີ

8. ພະນັກງານລັດ ມີ 22 ກໍລະນີ

9. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 19 ກໍລະນີ

10. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 13 ກໍລະນີ (ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄຸມຂັງຊົ່ວຄາວ: 1)

11. ໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 6 ກໍລະນີ (ໂຮງແຮມລາວ ພາຊ້າ: 3)

12. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 5 ກໍລະນີ

13. ພະນັກງານສາທາ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 1: ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 1 ແລະ ສຸກສາລາສິມມະໂນ: 1).

14. ດັດສ້າງ ມີ 2 ກໍລະນີ (ຄຸມຂັງຊົ່ວຄາວ ຫ້ອງຕໍາຫຼວດ)

15. ນັກບວດ ມີ 1 ກໍລະນີ (ອີໄລເຫນືອ)

16. ຫວ່າງງານ ມີ 194 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 15)

17. ເດັກ ມີ 34 ກໍລະນີ

18. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 46 ກໍລະນີ

19. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 48 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.