ສະຫະລັດ ຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານທ່ຽງແກ່ເດັກນ້ອຍ 63,000 ຄົນ

ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ທີ່ມື້ນີ້ ກະຊວງກະສິກຳປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ມອບເຂົ້າສານທີ່ເສີມວິຕາມິນ ແລະ ທາດບໍາລຸງ,

ໝາກຖົ່ວເລນເທລ, ປາກະປ໋ອງ ແລະ ນໍ້າມັນສໍາລັບປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ ສຳລັບໂຄງການອາຫານທ່ຽງແກ່ເດັກນ້ອຍ 63,000 ຄົນ ໃນ 11 ແຂວງ ໂດຍຜ່ານ McGovern-Dole School Lunch Program ຮ່ວມກັບອົງການອາຫານໂລກ.

“ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນແມ່ນເປັນຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນ. ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການອາຫານໄດ້ມອບຮັບບັນດາໂຮງຮຽນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໃນເມື່ອກ່ອນ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າ ໂຄງການນີ້ແມ່ນສົ່ງເສີມການວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍລາວ,” ກ່າວໂດຍ #ທ່ານທູດປີເຕີ.

We’re all so excited! Today the U.S. Department of Agriculture (USDA) handed over supplies to feed hot lunches to 63,000 students across 11 provinces through the FY20 McGovern-Dole School Lunch Program with the World Food Programme.

“The success of school meals is evident. A few weeks ago, WFP handed over the schools under the previous, U.S.–supported school meals program to the Ministry of Education and Sports.

We are confident that this program supports the health and education of Lao youth,” said #AmbHaymond.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *