ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢຶດແປ້ງຝຸ່ນຈໍານວນ 289 ເປົາ

ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢຶດແປ້ງຝຸ່ນຈໍານວນ 289 ເປົາ ມີນໍາ້ໜັກເທົາກັບ7,225 ກິໂລກຣາມ ໃນວັນທີ5 ທັນວາ 2021ນີ້,

ສວ່ນລາຍລະອຽດເຈົ້າໜ້າຈະຖະແຫຼງຕາມຫຼັງ.

ທີ່ມາ ໜັງສືພິມ ບໍ່ແກ້ວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *