ນະຄອນຫຼວງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 35% ຂອງຈຳນວນທີ່ໄປກວດ

ຕາມຕົວເລກລາຍງານການຕິດເຊື້ອໃນປະຈຸບັນເຫັນວ່າ ໜ້າເປັນຫວ່ງ ການລະບາດແມ່ນມີຢູ່ທຸກແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນເຂດທີ່ມີອັດຕາຊຸມຊົນ ຫຼື ການຕິດພະຍາດຫຼາຍກວ່າໝູ່ ອັດຕາການໃຫ້ຜົນບວກມີເຖີງ 35% ແລະ ຕາມມາດ້ວຍ ແຂວງວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອື່ນໆ, ຖ້າທຽບໃສ່ການຕິດເຊຶ້ອມື້ວານ ແມ່ນຫຼູດລົງເລັກນ້ອຍ ໃນນັ້ນ ເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນ ການຕິດເຊື້ອພາຍໃນ.

ທາງຄະນະສະເພາະກິດກ່າວວ່າ: ໃນສະພາບ ທຸກມື້ນີ້ ເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ໃດຕິດເຊື້ອ ຫຼືບໍ່ຕິດເຊື້ອ ການອອກຈາກເຮືອນໄປພົບກັບຄົນອື່ນແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ເຄັ່ງຄັດໃນການ ປະຕີບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ (ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ ພວກເຮົາທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະ ການສະ ກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມການລະຍາດຂອງພະຍາດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມທີ່ສຸດ ແລະ ທຸກຄົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມຊິນເຄີຍ ໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ຮ່ວມກັບພະຍາດໂຄວິດ

ບົນພື້ນຖານການປ້ອງກັນ ທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ຕົນເອງປອດໄພ ໂດຍໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ລ້າງມື ຢູ່ຫ່າງກັນ ເຮັດຈິງຈັງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືເບົາຕໍ່ກັບການປະຕິບັດສິ່ງດັ່ງກ່າວ ອີກຕໍ່ໄປ. ພ້ອມດຽວກັນ ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຕ້ອງຕື່ນຕົວໄປສັກວັກຊິນໃຫ້ໄວ ຕາມຈຸດບໍລິການ ທີ່ແຂວງໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ປະຈຸບັນ ໃນສັງຄົມ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງກວດ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ແບບໄວ ຕາມທີ່ມີໂຄສະນາຂາຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທຸກຄົນແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດດັ່ງກ່າວໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອກວດວ່າຕົນ ເອງຕິດ ພະຍາດໂຄວິດ19 ຫຼືບໍ່, (ໃນກໍລະນີຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສ່ຽງອອກນອກເຮືອນເຂົ້າມາກໍກວດ ) ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເປັນກຸ່ມສ່ຽງ ທີ່ສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກວດເປັນຜົນລົບ ( ມີ1 ຂີດ) ກໍ່ຄວນໄປເກັບ -ກວດຕົວຢ່າງ ຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກີດກຳນົດໄວ້ ເຊີ່ງແມ່ນ ການກວດດ້ວຍເຄື່ອງ PCR ຈະໃຫ້ຜົນທີຊັດເຈນທີ່ສຸດ , ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຈຳກັດບໍລິເວນຈົນຄົບກຳນົດ ຈຶ່ງຈະຮັບປະກັນ ຕໍ່ໂຕເຮົາເອງ ແລະ ຄົນ ອ້ອມຂ້າງ

ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບປະຈຸບັນ ພັກ-ລັດຖະບານ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ຈຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດ ທຸກວິທີທາງເພື່ອ ສົ່ງສີມໃຫ້ທຸກຄົນປ້ອງກັນຕົນເອງດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະໄປສັກວັກຊິນເພື່ອເສີມພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ. ເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ສູງສຸດ ທັງ 2 ດ້ານຄື ປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຈາກພະຍາດໂຄວີດ 19 ແລະ ຄຳນຶງເຖິງ ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະພະຍາຍາມ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສາມາດ ພ້ອມກັນຂ້າມຜ່ານສະ ພາບການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ ໄປໃຫ້ໄດ້ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການດຳລົງຊີວີດປົກກະຕີແບບໃໝ່ ແລະ ຄ່ອຍໆຜ່ອນຜັນ ມາດຕະການ ເທື່ອລະກ້າວ,

ການເປັນເຈົ້າການນຳກັນຂອງໝົດທຸກຄົນໃນສັງຄົມຈະນຳພາພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງລວມ ຄືຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ຕິດເຊື້ອ ໃໝ່, ຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດໃໝ່ ໃນປະເທດ , ແລະ ພ້ອມກັນ ກ້າວໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດ ປົກກະຕິແບບໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ໂດຍໄວ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *