ລາຍງານວັນທີ 21 ທັນວາ 2021 ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 10 ຄົນ

ລາຍງານວັນທີ 21 ທັນວາ 2021 ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 10 ຄົນ, ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1.ເພດຍິງ ອາຍຸ 56 ປີ ບ້ານ ນາໂພ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງເຂົ້າໂຮງໝໍວັນທີ່ 13.12.2021,ຜ່ານມາແຂງແຮງດີ ຮອດເວລາ 7:10 ວັນທີ່ 19.12.2021ຄົນເຈັບເລີ່ມມີອາການຫອບເມື່ອຍ ກະວົນກະວາຍ ຫາຍໃຈຍາກ ຮອດເວລາ 22:30 ຄົນເຈັບຫອບເມື່ອຍຫຼາຍ ເລີ່ມບໍ່ຮູ້ສະຕິ ແລະຢູດຫາຍໃຈ ແລະ ເສຍຊິວິດ.

2.ເພດຊາຍ 58 ປີ ບ້ານ ໂນນຂີ້ເຫຼັກ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງເຂົ້າໂຮງໝໍວັນທີ 15/12/2021ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບຫລືອຸດຕັນ(Old ischemic stroke 1) ຮອດເວລາ 10:00 ວັນທີ່ 19/12/2021 ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ.

3.ເພດຍິງ ອາຍຸ 58 ປີ ອາຊີບ ແມ່ເຮືອນ ບ. ພູຄໍາ ມໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຂົ້າມາໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ວັນທີ່ 19 /12 / 2021 (ຮັບຈາກສຸກເສີນ) ເວລາ 17ມ 15 ໄດ້ສັກຢາ Pfizer 2 ເຂັມພະຍາດປະຈຳໂຕ : ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ (ເວລາ : 4:00 ຂອງວັນທີ່ 20/12/2021).

4.ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 78 ປີ, ບ. ຫວຍປຸງ , ມ. ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນເຂົ້າໂຮງໝໍວັນທີ 16/12/2021 ເວລາ 19: 00ໄອຊໍ້າເຮື້ອ ບໍ່ໄດ້ກີນຢາປະຈຳ , ເຈັບກະເພາະຕິດເຊື້ອ ບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດ ,ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ

5.ເພດຍິງ ອາຍຸ 3 ເດືອນ, ບ. ດົງຂາວ, ມ. ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນເຂົ້າໂຮງໝໍວັນທີ 19/12/2021.

6.ເພດຍິງ 58 ປີ ບ. ນໍ້າປຸງ ມ. ເຟືອງ ແຂວງ ວຽງຈັນເຂົ້າໂຮງໝໍວັນທີ 10/12/2021ພະຍາດປະຈຳເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ມາໄດ້ຫລາຍປີກີນຢາເອງບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ ,ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ.

7.ເພດຍິງ, ອາຍຸ 72 ປີ. ອາຊີບ: ແມ່ເຮືອນ , ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ. ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.ວັນທີ 16 ທັນວາ 2021 ກວດພົບເຊື້ອ covid-19.ວັນທີເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ : 16 ທັນວາ 2021. ພະຍາດປະຈຳຕົວ : ຄວາມດັນເລືອດສູງ ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19.ເວລາ 6:00 ຂອງວັນທີ່ 20/12/2021 ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ.

8.ເພດຊາຍ ອາຍຸ 2 ປີ 3 ເດືອນ, ບ້ານບໍ່ເຫຼັກ. ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.ວັນທີ 19 ທັນວາ 2021 ກວດພົບເຊື້ອ covid-19.ວັນທີເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ : 19 ທັນວາ 2021.ພະຍາດປະຈຳຕົວ : ເປັນເດັກພິການມາແຕ່ກຳເນີດ ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19.ເວລາ 12:30 ຂອງວັນທີ່ 20/12/2021 ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ.

9.ເພດຊາຍ ອາຍຸ 40 ປີ, ນັກໂທດຢູ່ຂຸມຂັງແຂວງບໍ່ແກ້ວ (ເປັນຄົນບ້ານດອນເຫລືອງ, ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ)ເຂົ້າໂຮງໝໍທະຫານແຂວງວັນທີ 17-18/2021ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19.ວັນທີ 20/12/2021 ເສຍຊີວິດ.

10.ເພດຍິງ ອາຍຸ 52 ປີ ບ. ໃຫມ່ ມ. ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນພະຍາດປະຈຳໂຕ: ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມ ເປັນມາຫລາຍປີ ໄດ້ຕິດຕາມປະຈຳ , ບໍ່ໄດ້ຟອກບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນວັນທີ 13/12/2021 ເວລາ 17 : 30, ຄົນເຈັບໄດ້ເຂົ້າມາກວດຢູ່ຮູ້ເມືອງເມືອງໂພນໂຮງດ້ວຍອາການອິດ ເມື່ອຍ , ອີງຕາມການສອບຖາມ ຄົນເຈັບອີດເມື້ອຍມາໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1 ອາທີດ ,ຫາຍໃຈຝືດ. ໄດ້ເກັບຕົວຢາງເພື່ອກວດ RDT ແລະໃຫ້ຜົນເປັນບວກ ເສຍຊີວິດວັນທີ 20/12/2021

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.