ສາວຄູອາສາ ຂໍລາອອກອີກແລ້ວ

ສາວຄູອາສາ ຂໍລາອອກອີກແລ້ວ

ສາວຄູອາສາຄົນໜຶ່ງໄດ້ອອກມາໂພສຂໍ້ຄວາມຂໍລາອອກເປັນຄູໂດຍມີເນື້ອດັ່ງນີ້:🥺ຮອຍຍີ້ມທີ່ແສນຫວານໃນເຄື່ອງແບບໃນມື້ນັ້ນມາມື້ນີ້ຕອ້ງໄດ້ອຳລາພາຈາກ😩5ປີເຄີ່ງທີ່ສູ້ມາ😤

+ເຫດຜົນລາອອກ👇

1.ຄອບຄົວຫຍຸ້ງຍາກ.

2.ນານໄດ້ລັດຖະກອນ.

3.ດວ້ຍຄວາມພໍໃຈ

ລາແລ້ວຊຸດໃນເຄື່ອງແບບຂອ້ຍບໍ່ມີບຸນວາດສະໝາທີ່ຈະໄດ້ເປັນພະນັກງານຄູທີ່ມີເງີນເດືອນຄົນທີ່ເປັນອາສາເຂົ້າໃຈດີ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *