ອາວະສານຊາບູ ສິກິນຕໍ່ຫຼືພໍສ່ຳນີ້ ໝໍ້ຊາບູທີ່ມາພ້ອມຂີ້ກະເດືອນ

ອາວະສານຊາບູ ສິກິນຕໍ່ຫຼືພໍສ່ຳນີ້ ໝໍ້ຊາບູທີ່ມາພ້ອມຂີ້ກະເດືອນ

ເປັນອີກເລື່ອງທີ່ສ້າງຄວາມຮືຮາໃນໂລກອອນລາຍອີກແລ້ວ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເດືອດຮ້ອນດ້ານຄວາມຄິດຈິນຕະນາການໄປທົ່ວ ເມື່ອມີຄົນອອກມາໂພສພາບກິນຊາບູ ແຕ່ໃນຖ້ວຍນັ້ນພັດມີຂີ້ກະເດືອນຢູ່ນໍາ.

ໂດຍເລື່ອງນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດໄທ ມີເພຈຊື່ ຢາກດັງ ດຽວຈັດໃຫ້ ຣີເທີນ Part2 ໄດ້ໂພສພາບທີ່ໄດ້ມາຈາກສະມາຊິກເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ຕົນເອງໄປກິນຊາບູຮ້ານດັງ ແຕ່ກັບມາພົບຂີ້ກະເດືອນປະປົນມາກັບອາຫານ.

ແຕ່ເມື່ອສອບຖາມພະນັກງານ ກັບບອກວ່າ ເປັນຂາເຫັດ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຊ່ວຍກັນເບິ່ງວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ.

ໂດຍຂໍ້ຄວາມໃນເພຈລະບຸໄວ້ວ່າ: ແມ່ນຫຍັງນິ?ໃຜຮູ້ແນ່ ສິ່ງນີ້ມັນຄືຂາເຫັດ ຫຼື ຂີ້ກະເດືອນ ຂ້າງໆລໍາຕົວມັນຈະເປັນປ່ອງໆ ມີຂີດເສັ້ນຄືກັບຂີ້ກະເດືອນ ແຕ່ທາງພະນັກງານແຈ້ງວ່າເປັນຂາເຫັດ ເປັນຂາເຫັດທີ່ແກ່ແລ້ວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *