ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຖອນຮາກ-ຖອນໂຄນ ທຳ ລາຍສວນກັນຊາ ເນື້ອທີ່ 135 ກວ່າເຮັກຕາ

ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ນຳກຳ ລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າທຳລາຍສວນກັນຊາ ທີ່ລັກລອບປູກ ຈຳນວນ140 ຕອນ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 135 ກວ່າເຮັກຕາ.

ພັອ ກົງຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປີດເຜີຍວ່າ: ພາຍຫຼັງສືບຮູ້ ມີການລັກລອບປູກກັນຊາ; ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບ ກໍາລັງ ປກຊ, ໄອຍະການ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າທຳລາຍ 4 ຄັ້ງ ຄື:

ໃນຄັ້ງທີ 1.ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2021 ເຂົ້າທຳ ລາຍຢູ່ເຂດໜອງກອກ ສາມາດທໍາລາຍສວນກັນຊາໄດ້ 45 ສວນ ເນື້ອທີ່ປະມານ32,2 ເຮັກຕາ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 5 ທັນວາ 2021 ເຂົ້າທຳລາຍສວນກັນຊາ ໄດ້ 62 ສວນ ເນື້ອທີ່ ປະມານ 43,58 ເຮັກ ຕາ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 11 ທັນວາ 2021 ເຂົ້າທຳລາຍ 3 ຈຸດ ຄື: ຈຸດໜອງກອກ ຄຸ້ມໂພນຕານ ທໍາລາຍສວນກັນຊາໄດ້ 10 ສວນ ເນື້ອທີ່ ປະມານ16,2 ເຮັກຕາ; ຈຸດທີ 2. ທໍາລາຍສວນກັນຊາໄດ້ 15 ສວນ ປະມານ 28,7 ເຮັກຕາ ແລະ ຈຸດທີ 3. ທໍາລາຍສວນກັນຊາໄດ້ 10 ສວນ ປະມານ 16,2 ເຮັກ ຕາ.

ຄັ້ງວັນທີ 26 ທັນວາ 2021 ໄດ້ແບ່ງອອກ ເປັນ 3 ຈຸດ ຄື: ຈຸດທີ 1. ນຳກຳລັງທຳລາຍເຂດໜອງກອກ ບ້ານນາຄໍາ ທໍາລາຍສວນກັນຊາໄດ້ 8 ສວນ ເນື້ອທີ່ 7 ເຮັກຕາ ແລະ ຈຸດທີ 2.ຄຸ້ມຄໍາມ່ວນ ບ້ານ ໂພນທອງ ທໍາລາຍສວນກັນຊາໄດ້ 10 ສວນ ເນື້ອທີ່ 8 ເຮັກຕາ, ລວມທັງໜົດ 140 ສວນ ມີເນື້ອທີ່ ປະມານ 135,68 ເຮັກຕາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.