ມື້ທີ 2 ຂອງປີ 2022 ຕາຍຕື່ມ 7 ຄົນ

ມື້ທີ 2 ຂອງປີ 2022 ຕາຍຕື່ມ 7 ຄົນ ລາຍງານອຸປະຕິເຫດວັນທີ 2/1/22 ເກີດ 28 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 7 ຄົນ ແຂວງທີ່ເກີດ.

1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເກີ 3 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຍົນ;

2 ແຂວງອຸດົມໄຊເກີດ 1 ລາຍ;

3 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາເກີດ 2 ລາຍ;

4 ແຂວງບໍ່ແກ້ວເກີດ 1 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ລາຍ. ລົດຈັກ+ຄົນຍ່າງ;

5 ແຂວງຫຼວງພະບາງເກີດ 1 ລາຍ;6 ແຂວງວຽງຈັນເກີດ4 ລາຍ;

7 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊເກີດ 2 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຈັກລົ້ມເອງ;

8 ແຂວງຄໍາມ່ວນເກີດ 3 ລາຍ;

9 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເກີດ 3 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຍົນ+ລົດຍົນ;

10 ແຂວງສາລະວັນເກີດ 2 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຈັກ+ສັດ+ລົດຍົນ;

11 ແຂວງຈໍາປາສັກເກີດ 4 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຍົນ+ຄົນຍ່າງ;

12 ແຂວງເຊກອງເກີດ 1 ລາຍ;

13 ແຂວງອັດຕະປືເກີດ 1 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ລາຍ. ລົດຈັກລົ້ມເອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *