ດອກກ້ານກາມນໍ້າ ເປັນຢາ ບຳລຸງປະສາດ, ຮັກສາ ມະເຣັງ, ແກ້ໄອ,​ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ, ແຜພຸພອງ ໄດ້ດີ.​

ດອກກ້ານກາມນໍ້າ ເປັນຢາ ບຳລຸງປະສາດ, ຮັກສາ ມະເຣັງ, ແກ້ໄອ,​ ຊ່ວຍແກ້ປະຈຳເດືອນບໍ່ປົກກະຕິ,​ ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ, ແຜພຸພອງ ໄດ້ດີ.​

ລັກສະນະ:

ພືດສາດຕົ້ນເຫງືອກປາໝໍ່ຈັດເປັນໄມ້ຟຸ່ມຂະໜາດນ້ອຍ, ມີຄວາມສູງ 1-2 ມ, ລໍາຕົ້ນແຂງ, ມີໜາມຢູ່ຕາມຂໍ້ຂອງລໍາຕົ້ນ, ຂໍ້ລະ 4 ໜາມ, ລໍາຕົ້ນກົມ, ຕັ້ງຊື່, ມີສີຂາວອົມຂຽວ. ໃບເປັນໃບດ່ຽວ,

ລັກສະນະຂອງໃບ:

ມີໜາມແຫຼມຢູ່ຂອບໃບ ແລະ ປາຍໃບ, ຂອບໃບເວົ້າເປັນໄລຍະ, ຜິວໃບລຽບເປັນມັນ, ແຜ່ນໃບສີຂຽວ, ເສັ້ນໃບສີຂາວ, ໃບກວ້າງ 4-7 ຊັງຕິແມັດ ແລະ ຍາວ 10-20 ຊັງຕິແມັດ, ໃບຈະເກີດເປັນຄູ່ກົງກັນຂ້າມກັນ. ອອກດອກເປັນຊໍ່ຕັ້ງຕາມປາຍຍອດ, ດອກເປັນສີຂາວ, ຢູ່ດອກມີກີບຮອງດອກມີ 4 ກີບ, ກີບແຍກຈາກກັນ, ບໍລິເວນກາງດອກຈະມີເກສອນຜູ້ ແລະ ແມ່ຢູ່.

ໝາກມີລັກສະນະ:

ເປັນຝັກສີນໍ້າຕານ, ຝັກມີລັກສະນະເປັນຊົງກະບອກ, ຮູບໄຂ່ ຫຼື ກົມຮີ, ເປືອກຝັກເປັນສີນໍ້າຕານ, ໃນຝັກມີແກ່ນ 4 ແກ່ນ.

ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນ:

– ຮາກມີສັບພະຄຸນເປັນຢາບໍາລຸງປະສາດ.

– ທັງຕົ້ນຊ່ວຍລະບົບຍ່ອຍອາຫານອາຫານ.

– ທັງຕົ້ນຊ່ວຍຕ້ານພະຍາດມະເຮັງ.

– ຮາກຊ່ວຍແກ້ ແລະ ບັນເທົາອາການໄອ, ຫຼື ຈະໃຊ້ແກ່ນນໍາມາຕົ້ມດື່ມແກ້ອາການໄອກໍ່ໄດ້.

– ຕົ້ນຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດວັນນະໂລກ.

– ທັງຕົ້ນຊ່ວຍແກ້ປະຈໍາເດືອນບໍ່ປົກກະຕິຂອງແມ່ຍິງ, ດ້ວຍການໃຊ້ທັງຕົ້ນນໍາມາຕົ້ນນໍາມາຕໍາປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງນໍ້າມັນງາ.

– ທັ້ງຕົ້ນຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ.

ວິທີ ແລະ ປະລິມານທີ່ໃຊ້ເຮັດຢາ:

1) ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ, ແຜພຸພອງ ໂດຍໃຊ້ທັງຕົ້ນ 3-4 ກໍາມື, ລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ຕັດໃຫ້ເປັນຕ້ອນນໍາໄປຕົ້ມນໍ້າແລ້ວໃຊ້ອາບເຊົ້າ-ແລງ, ເປັນເວລາ 1 ອາທິດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ / ການອ້າງອີງ

1. Medthai. 2017. ເຫງືອກປາໝໍ ສັບພະຄຸນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງເຫງືອກປາໝໍ 54 ຂໍ້.

2. ໂຊຕິອະນັນ ແລະ ຄະນະ. 2007. ຮັກສາພະຍາດດ້ວຍສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕ. The knowledge Center. Thailand. Pages 424-426. ISBN 978-974-8371-95-5.

3. Taksanee Mahasiripanth, Sanya Hokputsa, Somchai Niruthisard, Parvapan Bhattarakosol, and Suthiluk Patumraj. 2012. Effects of Acanthus ebracteatus Vahl on tumor angiogenesis and on tumor growth in nude mice implanted with cervical cancer. Cancer Management and Research. US National Library of Medicine, National Institutes of Health. Pages 269-279.

4. S Surya, N Hari. 2017. Identification of medicinal mangrove Acanthus ebracteatus Vahl., morphological, phytochemical and DNA barcoding methods. International Journal of Pharmaceutical Science and Research. Volume 2. Pages 1-6. ISSN 2455-4685

5. Jutamas Somchaichana, Tanom Bunaprasert and Suthiluk Patumraj. 2012. Acanthus ebracteatus Vahl. Ethanol Extract Enhancement of the Efficacy of the Collagen Scaffold in Wound Closure: A Study in a Full-Thickness-Wound Mouse Model. Journal of Biomedicine and Biotechnology.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *