ໝາກແໜ່ງສາ ບຳລຸງແມ່ໃຫ້ມີນ້ຳນົມ, ຊ່ວຍລົດຄວາມຕືງຄຽດ ແລະ ອາການປວດຫົວ

ໝາກແໜ່ງສາເປັນພືດທີມັກເກິດໃນເຂດຕໍ່າທີ່ເປັນປ່າປ່ຽນໃບ, ປ່າປະສົມ ຫຼື ບາງຄັ້ງມັກເກີດບ່ອນປ່າໂລ່ງແຈ້ງ, ຕາມແຄມທາງແຄມປ່າ ຫຼື ຕາມແຄມໄຮ່ນາ, ສາມາດເກີດໃນດີນເກີອບທຸກ, ດ້ວຍສະເພາະໃນດີນໜຽວປະສົມດີນຊາຍ, ຮາກຂອງມັນຈະເດີນໄດ້ດີ, ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ້, ດອກຈະອອກປະມານເດືອນພືດສະພາ-ເດືອນກໍລະກົດ ຈະເລີ້ມເປັນໜາກໃນຊ່ວງເດືອນສີງຫາເປັນໝາກອ່ອນ, ໝາກສູກປະມານເດືອນຕຸລາຫາເດືອນທັນວາ, ເກີດຈາກລະດັບສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລປະມານ 90-629 ມ.

ເຂດກະຈາຍພັນສາມາດພົບໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ ຈີນ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ສ່ວນລາວເຮົາກໍ່ພົບຢູ່ຫຼາຍແຂວງເຊັ່ນ: ອັດຕະປີ: ບ້ານບັກ, ພົບຢູ່ປ່າສະຫງວນດົງບັກ ແລະ ບ້ານຫຼັກ 62; ບໍລິຄຳໄຊພົບຢູ່ບ້ານຫາດໄຄ ແລະ ບ້ານນ້ຳພາວ;  ຄຳມ່ວນ ພົບຢູ່ບ້ານໂພນທັນ, ບ້ານໝາກເຟືອງ ແລະ ບ້ານນາວາ; ສາລະວັນ ພົບຢູ່ບ້ານຄຳໂຕຍ; ສະຫວັນນະເຂດພົບຢູ່ບ້ານນາທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຢູ່ບ້ານເພ້ຍລາດ, ບ້ານໂພ, ບ້ານດ່ານຊ້າງ.

ການນຳໃຊ້ເປັນຢາ: ໝາກແໜ່ງສາເມື່ອສຸກຈະມີລົດຊາດສົ້ມຫວານ, ສາມາດກິນໄດ້, ເປືອກຂອງໝາກແໜ່ງສາມາດເອົາມາຕາກແຫ້ງແລ້ວເອົານຳມາຕົ້ມນໍ້າດື່ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍກະຫາຍນ້ຳ, ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ, ບຳລຸງແມ່ຢູ່ກຳໃຫ້ມີນ້ຳນົມ, ວີການນຳໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຖີງລະດູເກັບກ່ຽວປະມານເດືອນຕຸລາ ໝາກຈະສຸກດີ ແລ້ວນຳເອົາມາລ້າງນ້ຳໃຊ້ສະອາດ ແລ້ວນຳເອົາໄປຕາກແດງຈົນແຫຼ້ງປະມານ 3-6 ວັນ

ເມື່ອແຫ້ງກໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ຫຼາຍເດືອນ, ໝາກແໜ່ງສາ ພົບຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຢູ່ປະເທດຈີນ ເຊີ່ງມັນໄດ້ເຂົ້າເປັນຢາພື້ນເມືອງຕຳລາຈີນຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງເທດປູ່ງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ມີລົດຊາດເຜັດຫອມ ເຊີ່ງເປັນທີ່ນີຍົມຂອງຊາວຈີນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນສາມາດຊ່ວຍລົດຜ່ອນຄວາມຕືງຄຽດ, ລົງອາການປວດຫົວ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ໃນປະເທດລາວເຮົາມີພຽງແຕ່ເອົາໝາກແຫ້ງ ຫຼື ຮາກຂອງມັນມາຕົ້ມນ້ຳດື່ມເທົ່ານັ້ນ

ຂອບໃຈທີ່ມາ: ພາເຂົ້າລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *