ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແດ່ ໄຟໄໝ້ ໝົດກ້ຽງ

ເອກະສານທຸກໃບໃໜ່ໜົດບໍເຫຼືອຫຍັງແລ້ວຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນນຳພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີຮັກແຮງກັນ.

ດຽວນີ້ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຫາຍຢູ່ເຮືອນຂ້າພຮະເຈົ້າໃຜທີໃຈບຸນອຸປະຖັນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືກາຊ່ວຍໄດ້ .

ຫຼານໆບໍມີເຄື່ອງນຸ່ງຢາກໄປໂຮງຮຽນກາບໍໄດ້ໄປເຮັດຫຍັງບໍໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນນຳກັນໃຫ້ກັບຄອບຄົວ😞.

ດຽວນີ້ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຢູ່ເຮືອນຂ້າພຮະເຈົ້າ 🙏ແຈ້ງເລກບັນຊີຂອງເພິ່ນແມ່ນໃໝ່ໜົດບໍຈືຫຍັງເລີຍກາເລີຍໄດ້ໃຊ້ຂອງນ້ອງສາວມາຊ່ວຍເຫຼືອນໃຫ້.

ຫຼືມີຫຍັງໂທຫາອ້າຍໄດ້ເບີຕິດຕໍ່0304425004.

ເລກບັນຊີ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.