ແຊ ຊ່ວຍກັນແດ່!..​ແຈ້ງເຕືອນບຸກຄົນອັນຕະລາຍ ເປັນ “ຄົນຈີນ”

ແຊຣ໌ຊ່ວຍກັນແດ່ ເພື່ອຄົນບໍ່ຮູ້ໄດ້ເຫັນ..​ແຈ້ງເຕືອນບຸກຄົນອັນຕະລາຍ ເປັນ “ຄົນຈີນ”

ເຮັດມາຊື້ເຄື່ອງ ແຕ່ສຸດທ້າຍມາລັກເອົາເງິນ…ສັງຄົມຊີຢູ່ຍາກຂື້ນທຸກມື້ນີ້ຄົນຈີນຄົນເຖື່ອນເຂົ້າມາໃນປະເທດເຮົາຫຼາຍມາເຮັດຫຼາຍອາຊີບທັງດີ ແລະ ບໍ່ດີຈົ່ງພາກັນລະວັງໃຫ້ດີ…

ມື້ນີ້ຖືກກັບພະນັກງານຮ້ານຂ້ອຍ..ແຕ່ມື້ໜ້າຊີຖືກກັບໃຜຍັງບໍ່ຮູ້…ວອນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບຄົນເຂົ້າອອກພາຍໃນປະເທດກວດເບີ່ງ ແລະ ຕິດຕາມບຸກຄົນອັນຕະລາຍມາລົງໂທດແດ່ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຍັງມີຄົນແບບນຳຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດລາວເຮົາ

ຊົມຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.