ວັນນີ້ໃນອະດີດ ວັນທີ 1 ມີນາ ທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍ

ວັນນີ້ໃນອະດີດ ວັນທີ 1 ມີນາ ປີ 1954 ອາເມລິກາທຳການທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍ ມີຄວາມຮ້າຍແຮງກວ່າ ປະລາມະນູທີ່ຖິ້ມໃສ່ ຮິໂຣຊິມາ-ນາງາຊາກິ ເຖິງ 1.000 ເທົ່າ

ການລົດລອງລະເບີດຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ທົດລອງຢູ່ໃຫ້ກັບເກາະບິກິນີ ເປັນບ່ອນທີ່ໃຊ້ທົດລອງລະເປີດເປັນປະຈຳ ໃນໄລຍະສົງຄາມເຢັນ ແຕ່ການທົດລອງໃນ ວັນດັ່ງກ່າວນັ້ນຈັດໃຫ້ເປັນການທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍຄາດວ່າມີຄວາມຮ້າຍແຮງກວ່າລະເບີດປະລາມະນູທີ່ເອົາໄປທຳລາຍລ້າງຢູ່ເກາະຮິໂຣຊິມາ-ນາງາຊາກິ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ປະມານ 1000 ເທົ່າ.

ການທົດລອງ ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ເຮືອປະມົງທີ່ມີຊື່ວ່າ Lucky Dragon No.5 ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ມີລູກເຮືອຈຳນວນ 23 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຝຸ່ນກຳມັນຕະລັງສີ ຈົນປ່ວຍໂຊ ແລະ ເສຍຊີວິດ.

ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ຍີ່ປຸ່ນພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຍັງລັດຖະບານສະຫະລັອາເມລິກາ ເພື່ອຂໍໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບນິວເຄລຍທ ແຕ່ລັດຖະບານສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຕອບກັບ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນທາງຄວາມປອດໄພ.

ຈາກກໍລະນີລູກເຮືອຊາວປະມົງຍີ່ປຸ່ນຖືກຜົນກະທົບຈາກການທົດລອງລະເບີດຂອງສະຫະລັດ ຈຶ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາເປັນຮູບເງົາເລື່ອງ (Godzilla) ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສັດປະຫລາດໃນທ້ອງທະເລ ທີ່ກຳມັນຕະລັງສີຈາກຈາການທົດລອງນິວເຄລຍເຮັດໃຫ້ມັນໄດ້ຮັບພະລັງການແລ້ວຟື້ນໂຕຂຶ້ນມາທຳລາຍໂລກ.

#ຂ່າວຕ່າງປະເທດ #ວັນນີ້ໃນອະດີດ #ທົດລອງປະລາມະນູ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.