ເຫັນແລ້ວ ໃຜແດ່ຍັງຢາກກີນ

ເຫັນແລ້ວ ໃຜແດ່ຍັງຢາກກີນ.

ຕອນເດັກນ້ອຍ ເຂົ້າໜົມນີ້ ເປັນຂອງທີ່ມັກສຸດ ແຕ່ ຮອດປັດຈຸບັນ ເຫັນແລ້ວ ຢາກຮາກອອກໃຫ້ໝົດ.

ຟາກໃຫ້ທຸກຄົນຄວນຄິດເດີ ເຂົ້າໜົມຫວຽດນາມ ມີບາງປະເພດ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານມາດຕະຖານ.

ຊົມຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.