ລ່າສຸດ ຣັດເຊຍປະກາດເງື່ອນໄຂຢຸດສົງຄາມ ຢູເຄຣນ

ລ່າສຸດ ຣັດເຊຍປະກາດເງື່ອນໄຂຢຸດສົງຄາມ ຢູເຄຣນ

1. ແກ້ໄຂລັດຖະທໍາມະນູນ ເພື່ອຢຶນຢັນຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມໃດ (ໝາຍເຖິິງ NATO, EU)

2. ຮັບຮອງໄຄເມຍ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ

3. ຮັບຮອງແຄວ້ນທາງຕະເວັນອອກເປັນອິດສະຫຼະ.

ຂໍ້ມູນຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.