ຂ່າວດ່ວນ

ທ່ານ ເພັດສະຫມອນ ຈັນດານຸວົງ ລ້ຽງປາ ລ້ຽງສັດປີກ ຂາຍລາຍໄດ້ ປີລະ 300 ລ້ານກີບ

ທ່ານ ເພັດສະຫມອນ ຈັນດານຸວົງ ບ້ານ ສຸກໄຊ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຜູ້ປະກອບການ ລ້ຽງປາ ລ້ຽງສັດປີກ ຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວປີ ລະ 300ລ້ານກ່ວາກີບ.

ສາມາດຕອບສະໜອງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນເມືອງປາກແບງໄດ້ຫລາຍພໍສົມຄວນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button