ໄທເປີດຮຽນມື້ທຳອິດເດັກຕິ ດເຊື້ ອໂ ຄວິ ດ 5 ຄົນ ຕ້ອງສັ່ງປິດໂຮງຮຽນດ່ວນ

ເວົ້າໄດ້ວ່າພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນປະໝາດບໍໄດ້ເລີຍວ່າມັນຈະມາເມື່ອໃດເກີດຢູ່ໃສກັບໃຜ ການໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້ລະດັບໜຶ່ງ ແຕ່ກໍປາສະຈາກບໍໄດ້ວ່າຄົນທີ່ເຮົາຢູ່ໃກ້ຈະປອດເຊື້ອຈິ່ງເກີດເລື່ອງແບບນີ້ຂຶ້ນເດັກນ້ອຍນັກຮຽນກໍຕິດໂຄວິດ.ເດັກນ້ອຍເປັນກຸ່ມທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ເນື່ອງຈາກເດັກຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຍອມໃຫ້

ຄົນອື່ນປ້ອນເຂົ້າ, ບໍ່ຮັບເຄື່ອງຂອງຈາກຄົນແປກໜ້າ ນອກຈາກພໍ່ແມ່ ແລະຄູທີ່ຢູ່ນຳປະຈຳເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໂຄວິດເປັນໂລກຕ້ອງຫ້າມໃນການດູແລຢ້ຽມຢາມ ຈິ່ງເປັນການຍາກຖ້າຫາກວ່າເດັກຕິດໂຄວິດຂຶ້ນມາ.ເປັນເລື່ອງໜ້າເສົ້າທີ່ຈັງຫວັດຈາກຂອງໄທ ໃນອຳເພີ ແມ່ສອດ ພົບເດັກນ້ອຍຕິດໂຄວິດ-19 ພຽງໃນວັນດຽວທີ່ເປີດເທີມໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ວ່າ

ຈັງຫວັດຕາກຕ້ອງສັ່ງປິດໂຮງຮຽນຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດຈົນກວ່າຈະສືບສວນຫາທີ່ມາຂອງເຊື້ອພະຍາດໄດ້ສຳເລັດ.ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານຜ່ອນຜັນໃຫ້ເປີດ

ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດແຕ່ໃນຊຸມຊົນແມ່ສອດຕ້ອງປິດໂຮງຮຽນຄືນເຖິງ 15 ແຫ່ງຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດພາຍຫຼັງທີ່ກວດພົບເດັກນັກຮຽນ 5 ຄົນວ່າຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19ໂດຍສື່ໄທ

ລາຍງານວ່າ ເດັກທີ່ຕິດເຊື້ອນັ້ນຕາມຜົນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຕິດມາຈາກຜູ້ສູງອາຍຸໃນຊຸມຊົນອິສລາມຂອງແມ່ສອດ ລາວຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ລູກຫຼານຂອງລາວມີທາມໄລໄປທົ່ວ

ແມ່ສອດ ຈິ່ງໄປຕິດໃສ່ພະຍາບານ ແລະ ຖືກກັກຕົວ 25 ຄົນ ໂດຍຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 5 ຄົນທີ່ເປັນເດັກນັ້ນແມ່ນຫຼານຂອງຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ວ່ານັ້ນ ແຕ່ທີ່ຕ້ອງປິດໂຮງຮຽນ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໄປຍັງຫຼາຍຈຸດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *