ຢາດີຊ່ວຍບອກຕໍ່…!!! ສູດຢາພື້ນເມືອງລາວ ດີປອດອັກເສບ, ດີໄອ ແລະ ໄຂ້ຫວັດ

ນີ້ແມ່ນຢາດີ ແລ້ວບອກຕໍ່ ຢາພື້ນເມືອງລາວດີປອດອັກເສບ ດີໄອ ດີໄຂ້ຫວັດ.

ສວນປະສົມ1 ເຄືອເຂົາຮໍ 1 ຂໍ່ມື່2 ໜາກຂາມປຽກ 2 ຂໍ່.

3 ເກືອເຄິ່ງປວງ ກາແຟ4 ນໍ້າຮອນ 1ຈອກກາແຟສວນເຄືອເຂົາຮໍໃຫ້ເອົາມາທັບມຸນໆ ແລ້ວມາປະສົມກັນທັງໜົດ ໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວມາດື່ມ ເຊົ້າແລງ 3 ມື້ ອາການຈະດີຂື້ນ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.