ຂ່າວດ່ວນ.! ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ

🔥 ແຈ້ງການ ການເພີ່ມທະວີ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2022 ນີ້,​

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີການແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະການເປີດຮຽນ-ການສອນແບບເຊິງໜ້າ,​ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບທາງໄກ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 1-4 ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນແຂວງ,​

ນະຄອນຫລວງ ແລະ ເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນຫລາຍ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດ ອ່ທນໄດ້ ຕາມແຈ້ງການ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 👇

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.