ວັນທີ 27 ມີນາ 2022 ພາຍຸເຂົ້າ ນະຄອນປາກເຊ.

ວັນທີ 27 ມີນາ 2022 ພາຍຸເຂົ້າ ນະຄອນປາກເຊ.

ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ລົ້ມຢູ່ໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການແຂວງ.

ແລະ ມີໝາກເຫັບຕົກບາງຈຸດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.