ຊ່ວຍ​ກັນ​ແຊຣ໌!..​ ທ່ານ ນາງ ບີ້ວ່າງ ຫນູສ້າງ ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ: ວຽງທອງ – ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ທ່ານ ນາງ ບີ້ວ່າງ ຫນູສ້າງ, ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ 19.04.1973. ເກີດທີ່ບ້ານ ກໍໄຮ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ, ສາສະຫນາ ນັບຖືບັນພະບູລຸດ. ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນບ້ານ ນ້ໍາຢ້າງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ. ຊັ້ນຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ເປັນຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງວຽງທອງ, ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ I ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງວຽງທອງ. ລະດັບການສຶກສາສາມັນ: ມັດທະຍົມປາຍ. ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ. ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ: ຂັ້ນກາງ. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າລັດຖະກອນ: 08.11.1993. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າສະມາຊິກພັກສົມບູນ: 06.08.2001.

ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

1980-1986 ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ ນ້ໍາຢ້າງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

1986-1990 ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງທອງ.

1990-1992 ເປັນປະຊາຊົນຢູ່ ບ້ານ ນ້ໍາຢ້າງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

1992-1993 ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ສ້າງຄູ ( ບໍາລຸງ ) ຢູ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ຫຼັກ 4, ເມືອງປາກຊັນ.

1993-1997 ເປັນຄູສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ ນ້ໍາຢ້າງ, ເມືອງວຽງທອງ.

1997-2003 ເປັນພະນັກງານຢູ່ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ວຽງທອງ.

2003-2004 ຮຽນຈົບທິດສະດີຂັ້ນກາງ ຢູ່ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

2004-2012 ເປັນພະນັກງານຢູ່ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ວຽງທອງ.

2012-2013 ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄອມບີສ.

2013-2016 ເປັນຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງວຽງທອງ

2016 – ປະຈຸບັນ ເປັນຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງວຽງທອງ, ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ I ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງວຽງທອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *