ຄວນແຊຣ໌ໄວ້!..​ຢ າຂ້າເ ຊື້ອ ໄວ ຣັສ ຕັບ C ແລະ ພະຍ າດໃບໄມ້ໃນຕັ ບ

ກົກຫຍາ້ຫນອນຫນາ່ຍ,​ ກົກສານປາ່, ກົກຊາຕີ,​ກົກສະເມັກຂາວປະສົມກັນເປັນຢາຂາ້ເຊື້ອໄວລັດຕັບຊີແລະພຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ

ວິທີໃຊ້: ເອົາພືດທີ່ລະບຸມາຟັກເປັນຕອ່ນນ້ອຍໆແລ້ວເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຊັ່ງຢາ່ງລະເທົ່າກັນແລ້ວເອົາມາປະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວຕົ້ມກີນ.​ ຕົ້ມເທື່ອລະກຳມືຂອງຜູ້ປວ່ຍໃສ່ນ້ຳຫນື່ງລີດ.​ ຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີແລ້ວຕອງກີນຕາງນ້ຳເລີຍ.

ສູດນີ້ໄດ້ຈາກຜູ້ເປັນພະຍາດນີ້ໃຊ້ແລ້ວດີແລະຫມູ່ຂອງລາວເປັນສາມຄົນກີນກໍ່ດີຫມົດ. ແຕ່ຫາ້ມກິນເຫລົ້າແລະເບຍໄກ່ຂອງດອງ…

ຂໍໃຫ້ເພື່ອນໆຊວ່ຍແຊ່ບອກຕໍ່ໆໄປແລ້ວຈົດໄວ້ໃນປື້ມຕຳລາຢາຈະໄດ້ບຸນຫລາຍແທ້ແຫລະ.

ທີ່ມາ: 1000kip.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.