ຄວນແຊຣ໌ໄວ້!. ຜັກສ້ຽນຜີ ເປັນຢາດີແກ້ເລືອດອອກຕາມແຂ້ວ,​ເຈັບຫົວ ແລະ ປົວປະດົງຂໍ່ ຫາຍດີ

ປະໂຫຍດຂອງຜັກສ້ຽນຜີ: ໃບຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບຫົວໂດຍໃຊ້ໃບສົດນຳມາຕຳແລ້ວໂພະໃສ່ຫົວ ຫຼື ແກ້ອາການເຈັບຫົວຂ້າງດຽວດ້ວຍການໃຊ້ໝົດຕົ້ນ, ຮາກຜັກສ້ຽນຜີໃຊ້ປະສົມກັບແກ່ນເປັນຢາແກ້ເລືອດອອກຕາມແຂ້ວ, ໝາກຊ່ວຍຂ້າພະຍາດ, ໝົດຕົ້ນຊ່ວຍຂັບພະຍາດໃນລຳໄສ້, ຮາກ ແລະ ແກ່ນຊ່ວຍຂັບພະຍາດໂຕກົມ ຫຼື ຈະໃຊ້ແກ່ນຳມາຕຳ ຫຼື ຊົງເປັນຊາໃຊ້ດື່ມຂັບພະຍາດຂີ້ກະເດືອນ.

ຜັກສ້ຽນຜີຍັງເປັນຢາປົວປະດົງຂໍ່ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້. ວິທີ່ໃຊ້ໃຫ້ຂຸດເອົາຮາກຫລືຖອນເອົາກໍ່ໄດ້ນື່ງຕົ້ນນອ້ຍແລ້ວເອົາມາຟັກເປັນຕອ່ນນອ້ຍໆແລ້ວໃຫ້ເອົາຫມາກພາ້ວໄຟ(ຫນວ່ຍສີເຫລືອງເດີ)ແລ້ວເອົາມາຕັດຫົວອອກເຈາະຮູແລ້ວເອົາຜັກສຽ້ນທີ່ຟັກນັ້ນປອ່ນລົງຈົນຫມົດສວ່ນນຳ້ກໍ່ເອົານຳ້ຫມາກພ້າວຫັ້ນເລີຍ ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປຕົ້ມດັງໄຟໃສ່ຈົນມັນຟົດອອກອາຍແລ້ວປົງປະໄວ້ໃຫ້ອຸ່ນຈື່ງຕອງກີນ.

ສູດນີ້ໄດ້ມາຈາກຫມໍຢາໃຫຍ່ນຳມາບໍລິຈາກເພື່ອບຸນກຸສົນເທົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຫວັງເງີນຂອງໃຜເດີຜູ້ໃດເຮັດກີນກໍ່ຂໍໃຫ້ດີເດີສາທຸໆໆໆບຸນຈົ່ງຄຳ້ຊູຜູ້ແຊດວ້ຍເທີ້ນຯ

ຜັກສ້ຽນນອກຈາກໃຊ້ເປັນຢາແລ້ວກໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນອາຫານໄດ້ອີກເຊັ່ນ: ຍອດອ່ອນ, ໃບອ່ອນ ແລະ ດອກອ່ອນ ສາມາດນຳມາບໍລິໂພກເປັນອາຫານໄດ້ດ້ວຍການນຳມາຄັ້ນສົ້ມກິນກັບແຈ່ວກັບປົ່ນ ຫຼື ນຳມາປຸງອາຫານເຊັ່ນ: ຕົ້ມສົ້ມ, ແກງສົ້ມ ເປັນຕົ້ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *