ບໍ່ຢາກຮູ້ກໍ່ຕ້ອງຮູ້.. ຜັກໜອກ ເປັນຢາດີ ຕັບອັກເສບ, ມະເຣັງ, ບຳລຸງສາຍຕາ ແລະ ຊ່ວຍຟອກເລືອດ

ຢູ່ປະເທດລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ໄດ້ມີການປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຮັດຈາກໃບ ແລະ ເຄືອຜັກໜອກ ຊື່ງໃຫ້ຣົດຊາດ ຂ່ອນຂ້າງ ຂົມໜ້ອຍໜຶ່ງດ້ວຍການປະສົມນ້ຳຜັກໜອກເຂົ້າກັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຕານ ເມື່ອເວລາດື່ມແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມສົດຊື່ນ ແຈ່ມໃສ ໝົດທຸກພາກສ່ວນຂອງຜັກໜອກຍັງໃຊ້ກິນເປັນ ຜັກກັບໂດຍຈະກິນສຸກ ຫຼື ດິບກັບ ແຈ່ວກໍ່ໄດ້.

ຜັກຫນອກກໍ່ຍັງໃຊ້ເປັນຢາ ປົວພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ປົວອາການໄຂ້ ແລະ ທ້ອງອືດ, ຖ່າຍບໍ່ສະດວກ, ຊ່ວຍຟອກເລືອດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດລະບົບປະສາດ. ໃບຜັກໜອກໄດ້ຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຜີວໜັງຕ່າງໆ ແລະ ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນການປິ່ນປົວບາດ, ຝີ, ໜອງ, ອາການເປັນພົດຜື່ນຕາມຜີວໜັງ, ພະຍາດຕັບອັກເສບ, ພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ຂີ້ພູດ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ຜັກໜອກຍັງເວົ້າກັນວ່າ ເປັນຢາບຳລຸງສາຍຕາ ຊ່ວຍບຳລຸງເສັ້ນຜົມ ແລະ ຍັງຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວບ້າໝູ, ຄວາມຈຳເຊື່ອມ.

ວິທີເຮັດ: ນຳເອົາຜັກຫນອກລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວນຳມາຕຳຫລືໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນກໍ່ໄດ້(ຕ້ອງໃສ່ນ້ຳຫນ້ອຍຫນື່ງ) .​ ຈົນໄດ້ນຳຜັກຫນອກສົດ ແລ້ວເຕີມນ້ຳເຜິ່ງໃສ່ໃຫ້ໄດ້ລົດຊາດຕາມທີ່ມັກ(ບໍ່ຄວນໃສ່ຫວານເກີນໄປ).​

ຖ້າບໍ່ມີນ້ຳເຜີ້ງກໍ່ໃສ່ນ້ຳຕານ ໃສ່ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ແລ້ວດືມຕາມສະບາຍໃຈເຊົ້າ,​ສ່ວຍ, ແລງ ລະຈອກ.​ ຖ້າຜູ້ເປັນເບົາຫວານຢຸດໃສ່ນ້ຳເຜີ້ງຫລືນ້ຳຕານ.​ ແຕ່ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຄື ກິນສົດໆ ເລີຍ.​ ຖ້າຜັກຫນອກເກັບໄດ້ຈາກບ່ອນສະອາດທີ່ຫນ້າກິນໄດ້ໂດຍບໍ່ລ້າງ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນລ້າງກໍ່ໄດ້.​ ກິນຄັ້ງດຽວກິນປະມານຫນື່ງກຳມືກໍ່ໄດ້.​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *