ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່ Thailand Pass ເທົ່ານັ້ນ

ສະຫຼຸບຫຍໍ້ ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່ Thailand Pass ເທົ່ານັ້ນ .

ເລີ່ມ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ພຶດສະພາ​ນີ້ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າໄທ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ .

1. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນແລ້ວ

• ລົງທະບຽນຜ່ານ Thailand Pass

• ສະແດງຫຼັກຖານການສັກຢາ.

• ສະແດງຫຼັກຖານການປະກັນໄພ 10,000 USD (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ) .

2. ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນທັງໝົດຕາມເກນກຳນົດ

• ລົງທະບຽນຜ່ານ Thailand Pass

• ສະແດງຫຼັກຖານການຈອງສຳລັບການກັກກັນ (AQ)

• ສະແດງຫຼັກຖານການປະກັນໄພ 10,000 USD

(ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ)

• ສະແດງຫຼັກຖານກວດໂຄວິດໂດຍວິທີ RT-PCR ບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງກ່ອນເດີນທາງ.

• ກວດຫາ COVID-19 ໂດຍວິທີ RT-PCR ໃນວັນທີ 4-5. .

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສູນບໍລິຫານສະຖານະການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 2019 (CDC)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.