ໃຜວ່າງງານສະໝັກເລີຍ..!!ຕ້ອງການພະນັກງານຜະລິດຈໍານວນ 30 ຄົນດ່ວນ ຟຣີທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ຕ້ອງການພະນັກງານຜະລິດຈໍານວນ 30 ຄົນ-(ດ່ວນ)ບໍລິສັດ ACON LAO ແມ່ນ ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ: ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ,

– ຕັ້ງ ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດໃຫ່ຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຢູ່ໃຕ້ຫົວນ: ເຊີ່ງໄດ້ສ້າງຂື້ນ ໃນປີ 1986, ພວກ ເຮົາໂຮງງານຜະລິດຢູ່: 06• ແຫ່ງ ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຫຼັກຂອງພວກ ເຮົາປະກອບມີສາຍ ເຊື່ອມ ຕໍ່, ສາຍປະກອບສາຍເຄເບີ້ນ- micro-poaxial• OEM, * ເສົາໄຮ້ສາຍ ແລະ ອື່ນໆ Tຮູບພາບລວມ ຂອງໂຮງງານລາວ |

1 →ທັກສIE ແລE ຄວາມສາມາຕT– – ສາມາດອ່ານ, ຂຽນພາສາລາວໄດ້ດີ –

– ມີມະນຸດສໍາພັນດີ –

– ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ເມື່ອມີຄວາມ ຈໍາເປັນIT 1ເງື່ອນໄຂຮັບສະຫນັກ[/ –

+ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ –

– ຈົບມັດທະຍົມ ຕົ້ນຂຶ້ນໄປT –

– ອາຍຸ 18 ປີ ຂື້ນໄປ ( ບໍ່ຈໍາກັດເພດ )IT –

– ໄດ້ຮັຍວັກຊີ້ນດິບສອງ ເຂັ້ມຂື້ນໄ ປTT –

– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະ ບໍ່ມີໂລກປະຈໍາໂ HT ມີລາຍໄດ້ ແລະ ສະຫັວດຜ່ານ –

– ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 1, 100,000 ກີບ –

– ເງິນນ້ໍາມັນລົດເດືອນລະ 100,000 ກີບ – + ເງິນຄ່າອາຫານເດືອນລະ 100,000 ກີບ –

– ເງິນເບັ້ຍຂະຫຢັນ ເດືອນລະ 50, 0U໖ ກີບ ( ແຕ່ລະໄຕມາດເພີ່ມ ໃຫ້ອີກ 50, 000 ກີບ, ຖ້າເຮັດຕິດທີ່ຕ້ານໄດ້ສາມ ເດືອນ} –

– ມີປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ຕັ້ງ ແຕ່ເດືອນທໍາອິດ, T –

– ສົນໃຈສາມາດຢືນ ເອກກະສານຢູ່ປ້ອມຢາມທາງເຂົ້າໂຮງງານ ຫຼືອີເມວ: Aphaisouk.tmvf}aເ0n.com | –

– ມີອາຫານກາງເວັນ ໃຫ້ຟຮີ 01 ກາບT –

– ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫັວນ-ເຊໂນ: ຫຼັກ : 9 – ບ້ານນອງເດີ່ນ, ນະຄອນໄກສອນ* ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ.

^ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 041210272-4612, ໃນໂມງລັດໂມງລັດຖະການ B; 00-17:00 ວັນ ຈັນ ຫາ ວັນເສົາ..

.5ເອກກະສານປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ |

1 ສໍາເນົາໃບປແຖາໆ…

– 4. ໃບກວດສຸຂະພາບ

2 ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາໂຕ– 5.

ໂບສ້າຢາວັກຊິນໂຄວິດII 3 ໃບແຈ້ງໂທດ.

. 6. ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.