ສັບພະຄຸນພຶດ

ແຊຣໄວ້ດີ.! ຕົ້ນຄູນປ່າ ເປັນຢາ ປົວໄວຣັສຕັບ ຢາກໃຫ້ອ່ານເພື່ອຮູ້ແທ້ໆ

ຕົ້ນຄູນປ່າ ຫລື ຕົ້ນສາມໃບ ຮັກສາໂລກ​ພະຍາດ​ໄວຣັສຕັບ,​ໂລກມະເຣັງຕັບ.​ ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາການປວດທ້ອງ ຫລື ທ້ອງປ່ອງດ້ານຂວາບໍລິເວັນຕັບ.​ຖ້າເອົາມືຈັບຖ້າເປັນກ້ອນຕົ້ນຄຸນນີ້ກໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້.

ວິທີການນຳໃຊ້ແມ່ນ: ໃຊ້ທັງຫມົດ ທັງ5 ເຊັ່ນ ຕົ້ນ,​ ໃບ, ຮາກ, ດອກ, ຜົນ. ເມື່ອເຮົາເກັບໄດ້ມາແລ້ວໃຊ້ການສັບເປັນຊິ້ນ.​ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຕາກປະມານ 2-3 ວັນ.​ ແລ້ວນຳມາຕົ້ມ ໃນປະລິມານ ຫນື່ງກຳມື ຕໍ່ນ້ຳປະມານ 2 ລິດ.

ຕົ້ມໃຫ້​ເດືອນ​ປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວປ່ວຍໃຫ້ເປັນນ້ຳອຸ່ນ ຫລື ເຢັນລົງ ແລ້ວຈື່ງດື່ມ.​ຖ້າດດື່ມບໍ່ຫມົດກໍ່ເອົາໃສ່ກອກໃສ່ຂວດແລ້ວແຊ່ໄວ້ຕູ້ເຢັນໄວ້ດື່ມໄດ້.​ ແລະ ສາມາດດື່ມໄດ້ຕະຫລອດເວລາເຊັ່ນເຊົ້າສວຍແລງ ຕາມທີ່ຕ້ອງການດື່ມແຕ່ບໍ່ຄວນດື່ມເກີນ2ຈອກຕໍ່ຄັ້ງ.​ ຖ້າຕົ້ມແລ້ວຮູ້ສືກວ່າຈືດແລ້ວໃຫ້ຕົ້ມໃຫມ່ດື່ມ ເຮັດແບບນີ້ປະມານ 2-3 ເດືອນ.

ອາການຂອງໂລກຈະດີຂື້ນຫລືບາງຄົນກໍ່ຈະຫາຍດີເລີຍ. ການດື່ມໃຫມ່ຈະຮູ້ສືກວ່າ ທ້ອງເດີນ ທ້ອງຈະຂັບຂອງເສບອອກຈາກຮ່າງກ່າຍເຮົາ.​ແລະ ການດື່ມ່ຕົ້ນຄູນປ່ານີ້ກໍ່ຊ້່ວຍບຳລຸງສາຍຕາໃຫ້ເຫັນແຈ້ງອີກດ້ວຍ.​

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button