ສັບພະຄຸນພຶດ

ແຊຣເກັບໄວ້ດີ.! ຫຍ้າຜາກຄວາຍ ເປັນຢາປົວລິດສິດວງທະວານ ຫາຍດີ

ຫຍ้າຜາກຄວາຍເປັນຢາດີລິດສິດວງທະວານໃນແລະນອກວິທີໃຊ້ໂຄດງ່າຍພຽງແຕ່ເອົາມາຕົ້ມຂ້ຽວກິນຫມໍ້ລະສອງກຳມືຫາສາມກຳມື ຫລື ສາມຫົວຫຍາ້.​ ແຕ່ເອົາທັງຫມົດມາລາ້ງໃຫ້ສະອາດດີກອ່ນເດີຈື່ງຕົ້ມໃສ່ນ້ຳ.

ວິທີເຮັດ: ຫລັງຈາກກຽມໄດ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ເອົາມາຕົ້ມເລີຍເຊື່ງການຕົ້ມນັ້ນໃສ່ນ້ຳຫນື່ງລີດ ຕົ້ມໃຫ້ຂ້ຽວລົງໃຫ້ຍັງສອງສວ່ນແລ້ວຈື່ງຕອງກີນຕາງນຳ້ເລີຍ.​ ຕົ້ມກິນແບບນີ້ສອງວັນເຫັນຜົນດີແທ້ແລ.

ສູດນີ້ໄດ້ມາຈາກຜູ້ທີ່ມີສັດທາອັນແຮງກາ້ໄດ້ນຳມາບໍລິຈາກຂໍໃຫ້ບຸນກຸສົນຄຳ້ຊູດວ້ຍເທີ້ນຯ ໃຊ້ຈິງແລ້ວດີແທ້ບໍ່ເກີນສອງອາທິດຫາຍຂາດ.

ໃຫ້ຂະລຳຂອງກິນທີ່ເຄີຍຂະລຳມາຫັ້ນເດີລົງບອກເພື່ອບຸນແລະຊວ່ຍເຫລືອຜູ້ມີເງີນຫນອ້ຍເທົ່ານັ້ນເດີຜູ້ມີເງີນຫລາຍຢາກຊື້ຂອງໂຮງງານກໍ່ໄດ້ເດີຢ່າວາ່ອາຈານເດີສາທຸໆໆໆ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button